Všeobecné obchodní podmínky

Provozovatel internetového portálu varimeprodetido3let.cz:

Název společnosti: Czechberry s.r.o.
Ulice a číslo popisné: Chrudimská 7
PSČ a město: 130 00 Praha 3
Stát: Česká republika
IČ: 26770407
Bankovní spojení: 2401527929/2010 - FIO banka
Telefon: +420 776 688 920, +420 739 024 400
E-mail: info@czechberry.cz

Pracovní doba: Po – Pá 09:00 – 17:00 hod.

1) O registraci

Registrace je podmínkou pro vytvoření objednávky. "Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu ve firmě Czechberry s.r.o. a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Potvrzením registrace souhlasím se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu firmy Czechberry s.r.o., v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách a informacích společnosti."
Službu zasílání novinek e-mailem můžete kdykoliv zrušit na e-mailové adrese: "info@czechberry.cz" nebo na uvedené pevné adrese. Uživatel má možnost zrušit zaregistrovaný účet prostřednictvím e-mailové adresy: info@czechberry.cz nebo na uvedené pevné adrese.

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Objednávky lze uskutečnit pouze registrací. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

3) Odpovědnost prodávajícího

Prodávající a provozovatel webu varimeprodetido3let.cz si vyhrazuje právo službu dočasně znepřístupnit například z důvodu opravy, úpravy nebo údržby zařízení nebo softwaru, a to bez předchozího upozornění uživatelů.
Prodávající a provozovatel webu varimeprodetido3let.cz není odpovědný za škody zákazníka, které vzniknou v souvislosti s výpadkem nebo přerušením služeb poskytovaných třetími stranami. To platí také pro škody způsobené počítačovými viry a dalším podobným softwarem.

4) Uživatelská licence

Koupí produktu zákazník získává právo používat zakoupené produkty podle následujících ujednání:
a/ Produkty získané na webu varimeprodetido3let.cz má zákazník právo používat pouze pro osobní potřebu, a to po dobu platnosti služby na webu varimeprodetido3let.cz.
b/ Zákazník nemůže reprodukovat a kopírovat produkty do elektronických zařízení, uložit je do paměti počítače nebo jiných zařízení.
c/ Zákazník není oprávněn:
- Nabízet, distribuovat a prodávat stažené produkty podle § 46 a následujícího zákona č. 121/2000 Sb., zkráceně Autorský zákon
- Zasahovat do obsahu produktu, veřejně produkty publikovat a rozmnožovat, pronajímat produkt, jakkoli komerčně produkt využívat.
d/ Uživatel může používat produkty jen v souladu s uživatelskou licencí.

5) Způsob platby

- platební karta
- PayPal

6) Bezpečnost

Veškerá komunikace mezi uživatelem a stránkami je šifrovaná.

7) Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že poskytnutá služba při převzetí kupujícím nefunguje, a tudíž není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

8) Reklamace

Zákazník, který se zaregistroval, také prohlašuje, že si je vědom toho, že produkt služby poskytované prodávajícím na webu varimeprodetido3let.cz (jde o nákup digitálního obsahu) nemůže být kvůli povaze produktu vrácen.

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Vaše varimeprodetido3let.cz

Obchodní podmínky jsou platné od 17. 2. 2020 do odvolání.

Informace pro kupující: V případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.